BAZA WIEDZY

Czy fotowoltaika działa, gdy nie ma prądu w sieci?

Czy można czerpać prąd bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych? Czy prąd z fotowoltaiki wykorzystywany jest na bieżąco?

Zazwyczaj prąd wygenerowany przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywany jest na bieżąco. Oznacza to, że czerpiemy energię bezpośrednio z paneli, aby zasilić urządzenia, z których korzystamy w domu. Jeśli wytwarzana energia przekracza bieżące zapotrzebowanie, nadwyżki mogą być przechowywane w bateriach lub przekazywane do publicznej sieci energetycznej. Oba systemy zapewniają ciągłość zasilania, niezależnie od warunków pogodowych.

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci – instalacja off-grid

Instalacja off-grid to niezależny system, który umożliwia generowanie i użytkowanie energii elektrycznej bez połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną. Oznacza to, że fotowoltaika funkcjonuje bez oddawania wyprodukowanej energii. Ważnym aspektem tej instalacji jest jednak konieczność przechowywania energii na własną rękę w bateriach.

System off-grid obejmuje nie tylko odpowiednią ilość paneli fotowoltaicznych, ale również dostatecznie duży zestaw baterii. To w nich przechowywane są nadwyżki z produkcji energii, które wykorzystane zostaną w okresie niewystarczającego nasłonecznienia np. nocą. Warto zaznaczyć, że taka instalacja w przypadku awarii sieci kontynuuje pracę.

Główną wadą takich systemów jest koszt magazynowania energii, jak i roczne spadki cen akumulatorów o nawet 20%. Dodatkowo baterie do magazynowania energii, zwłaszcza te oparte na technologii litowo-jonowej, są stosunkowo drogie. Większa pojemność baterii oznacza również większy koszt. Sprawia to, że większość akumulatorów przydomowych posiada niewielkie możliwości magazynowania energii. Z tego powodu systemy off-grid nie są zalecane, gdy jest możliwe podpięcie instalacji do sieci.

Fotowoltaika podłączona do sieci zewnętrznej – instalacja on-grid

Instalacja systemu on-grid wiąże się z podłączeniem do sieci publicznej naszego domowego systemu. Jest to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie w przypadku systemów domowych.

Wyprodukowane nadwyżki energii trafiają do sieci publicznej. Analogicznie, w przypadku niedoboru własnej energii użytkownik korzysta z energii sieciowej. Systemy on-grid uzależnione są od działania sieci elektrycznej. Większość inwerterów zaprojektowana jest w taki sposób, aby przestały one działać w razie przerwy w dostawie prądu. Jest to środek bezpieczeństwa, chroniący pracowników zajmujących się naprawą linii energetycznych przed niespodziewanym przepływem prądu. Instalacja w przypadku awarii nie będzie dostarczać prądu. Dotyczy to zarówno energii zgromadzonej w sieci, jak i produkowanej bezpośrednio przez panele.

Połączenie dwóch światów – instalacja hybrydowa

W instalacji hybrydowej, energia wyprodukowana przez panele słoneczne może być wykorzystywana na bieżąco, przechowywana w bateriach lub oddawana do publicznej sieci elektrycznej. Gdy produkcja energii przekracza bieżące zapotrzebowanie, nadwyżki są magazynowane w akumulatorach. Energia może być używana w nocy lub podczas dni o mniejszym nasłonecznieniu. W przypadku awarii sieci, system automatycznie przełącza się na zasilanie z akumulatorów, zapewniając nieprzerwane dostawy energii.

Brak prądu – czy fotowoltaika działa w takich warunkach?

Ponad 90% instalacji jest podłączona do sieci co oznacza rzeczywisty problem dla użytkowników fotowoltaiki. Uniemożliwia to pracę paneli w przypadku braku dostaw prądu.

Warto również zaznaczyć, że pomimo możliwości magazynowania energii przez systemy hybrydowe, przestają one działać w przypadku awarii. Spowodowane jest to środkami bezpieczeństwa, tak jak w przypadku systemów on-grid.

Wybierając instalację należy pamiętać, że jedynie instalacja off-grid funkcjonuje, gdy nie ma prądu.

Jak uruchomić fotowoltaikę, gdy nie ma prądu?

Gdy posiadamy instalację off-grid nie musimy się martwić brakiem prądu. Systemy te wyposażone są w inteligentne inwertery, które automatycznie zarządzają zmianą źródła energii i zapewniają ciągłość zasilania z baterii.

Telefon
Wiadomość