CZYSTE POWIETRZE

O PROGRAMIE

Program „Czyste Powietrze” zdobył dużą popularność w dużych miastach, takich jak Łódź, Toruń, Białystok czy Szczecin. Jest to kompleksowy program, którego celem jest znacznie mniejsze lub likwidacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz dwurodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, bliźniaków lub osób, które rozpoczęły budowę nowego domu i są w trakcie jego budowy.

Sprawdź katalog z pełną gamą produktów, z których KPE wykonuje realizacje związane z Czystym Powietrzem.

DOTACJA

ILE DOTACJI I NA CO MOŻESZ UZYSKAĆ

W 2023 roku możesz otrzymać nawet 135 000 zł dotacji. Co ważne, wniosek o dofinansowanie mogą złożyć także osoby, które już wcześniej korzystały z programu. Najwyższe poziomy dofinansowania wynoszą do 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł.

Poziom podstawowy dofinansowania

 

1. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo pompy ciepła typu powietrze- woda.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł.

 

2. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż źródła ciepła innego niż wspomniane wyżej lub zakup oraz montaż kotłowni gazowej.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 31 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 56 000 zł

 

3. Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, lecz obejmuje (co najmniej jedno z wymienionych):

 • zakup oraz montaż drzwi zewnętrznych, okien, bram garażowych, ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup oraz montaż rekuperatora,
 • sporządzenie dokumentacji.

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 13 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 33 000 zł

 

Poziom podwyższony dofinansowania

 

1. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo pompy ciepła typu powietrze- woda.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 90 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 99 000 zł

 

2. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż źródła ciepła innego niż wspomniane wyżej lub zakup oraz montaż kotłowni gazowej.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 25 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 50 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 31 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 56 000 zł

 

3. Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, lecz obejmuje (co najmniej jedno z wymienionych):

 • zakup oraz montaż drzwi zewnętrznych, okien, bram garażowych, ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup oraz montaż rekuperatora,
 • sporządzenie dokumentacji.

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 13 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 33 000 zł

 

Poziom najwyższy dofinansowania

 

1. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo pompy ciepła typu powietrze- woda.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 70 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 120 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 79 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 135 000 zł

 

2. Przedsięwzięcie, które obejmuje zdemontowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż źródła ciepła innego niż wspomniane wyżej lub zakup oraz montaż kotłowni gazowej.

bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 100 000 zł

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 115 000 zł

 

3. Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, lecz obejmuje (co najmniej jedno z wymienionych):

 • zakup oraz montaż drzwi zewnętrznych, okien, bram garażowych, ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup oraz montaż rekuperatora,
 • sporządzenie dokumentacji.

z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • bez kompleksowej termomodernizacji – 40 000 zł
 • z kompleksową termomodernizacją – 70 000 zł

Strona jest obecnie w przebudowie.

PROGRAM PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE NA:

 • audyt energetyczny budynku;
 • dokumentację projektową na przebudowę dachu;
 • dokumentację projektową modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła;
 • wymianę starych pieców (zakup i montaż);
 • wymianę stolarki okiennej, drzwi zew, bram garażowych;
 • wymianę i uzupełnienie instalacji cieplnej i cieplej wody użytkowej;
 • docieplenie budynków (elewacji, poddaszy, stropów, dachów, fundamentów).

DOFINANSOWANIE

WARUNKI DOFINANSOWANIA

W 2023 roku zostały zwiększone progi dochodowe.

Poziom podstawowy:

do 135 000 zł

Poziom podwyższony:

 • do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Poziom najwyższy:

 • do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku środków własnych można uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę ok. 2 6% rocznie (max. do 15 lat); Okres realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (max. do 30.06.2029r.); Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI JUŻ PONIESIONYCH KOSZTÓW W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY OKRES ROZPATRZENIA WNIOSKU TO 4 M-CE KALENDARZOWE

INSTALACJA

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

 • W sprawie programu „Czyste Powietrze” skontaktuj się z naszą firmą w mieście Toruń i umów się na spotkanie z przedstawicielem;
 • Wspólnie zbadamy/określimy stan obecny i potrzeby Twojego budynku (wizja lokalna);
 • Audytor pomoże w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie;
 • Złożymy wniosek w Twoim imieniu do WFOŚiGW;
 • Po przyznaniu dotacji WFOŚiGW przygotuje umowę o wypłatę dotacji;
 • Środki zostaną wypłacone w transzach po realizacji poszczególnych etapów lub na koniec realizacji wszystkich zadań;
 • Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia.

Wszelkich szczegółowych informacji dostarczy Państwu nasz konsultant podczas spotkania.

Naszą ofertę kierujemy do klientów z całej Polski. W naszej ofercie znajduje się między innymi:

 

 • program „Czyste Powietrze” Łódź,
 • program „Czyste Powietrze” Toruń,
 • program „Czyste Powietrze” Białystok,
 • program „Czyste Powietrze” Szczecin,
 • program „Czyste Powietrze” Olsztyn,
 • fotowoltaika Toruń.
Telefon
Wiadomość