Program " Czyste powietrze"

PRZESTAŃ TRUĆ

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

 • spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
 • spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa0
 • spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
 • procesów przemysłowych
 • emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz powierzchni pylących
O pROGRAMIE

Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest znacznie mniejsze lub likwidacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery prze domy jednorodzinne oraz dwurodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, bliźniaków lub osób, które rozpoczęły budowę nowego domu i są w trakcie jego budowy.

ILE DOTACJI I NA CO MOŻESZ UZYSKAĆ:

Do wykorzystania jest 103 mld złotych.

 • Program zakłada że z dotacji będzie mogło skorzystać od 2, 5 mln do 4 mln domów
 • Korzystając z programu uzyskasz zwrot od 90% do 30% poniesionych kosztów
 • Maksymalny koszt od którego liczona jest dotacja to 53 tys . złotych
 • Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. złotych .

Program przewiduje dofinansowanie na:

 • audyt energetyczny budynku;
 • dokumentację projektową na przebudowę dachu;
 • dokumentację projektową modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła;
 • wymianę starych pieców (zakup i montaż);
 • wymianę stolarki okiennej , drzwi zew. , bram garażowych;
 • wymianę i uzupełnienie instalacji cieplnej i cieplej wody użytkowej;
 • docieplenie budynków (elewacji, poddaszy, stropów, dachów, fundamentów).

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Dom jedno lub dwu rodzinny
 • Dofinansowanie uzależnione jest od średnich dochówków netto w gospodarstwie domowym:
 1. w przypadku dochodów poniżej 600 zl/netto/osobę/m-c wynosi 90 %,
 2. pomiędzy 601-800 zl/netto/osobę/m-c wynosi 80%,
 3. pomiędzy 801-1OOO zł/netto/osobę/m-c wynosi 67%,
 4. pomiędzy 1001-1 200 zł/netto/osobę/m-c wynosi 5 5%
 5. pomiędzy 1201-1400 zł/netto/osobę/m-c wynosi 43% 
 6. pomiędzy 1401-1600 zł/netto/osobę/m-c wynosi 30%
 7. powyżej 1600 zl/netto/osobę/m-c wynosi 1 8% lub 1 5% + ulga podatkowa

W przypadku braku środków własnych można uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę ok. 2,6% rocznie (max. do 15 lat); Okres realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie ( max. do 30.06.2029r.); Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI JUŻ PONIESIONYCH KOSZTÓW W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY OKRES ROZPATRZENIA WNIOSKU TO 4 M-CE KALENDARZOWE

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:
 • Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie z przedstawicielem;
 • Wspólnie zbadamy/określimy stan obecny i potrzeby Twojego budynku (wizja lokalna); 
 • Audytor pomoże w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie;
 • Złożymy wniosek w Twoim imieniu do WFOŚiGW;
 • I Po przyznaniu dotacji WFOŚiGW przygotuje umowę o wypłatę dotacji
 • Środki zostaną wypłacone w transzach po realizacji poszczególnych etapów lub na koniec realizacji wszystkich zadań
 • Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia.

Wszelkich szczegółowych informacji dostarczy Państwu nasz konsultant podczas spotkania.