BAZA WIEDZY

Fotowoltaika dla rolników. Opłacalność i dostępne wsparcie

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki sprawia, że staje się ona dostępna dla inwestorów, którzy kilka – kilkanaście lat temu nie mogli sobie na nią pozwolić. Bardzo dobrym przykładem są rolnicy. Nowoczesne gospodarstwo z jednej strony cechuje się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a z drugiej posiada duże powierzchnie, na których można zamontować instalację. Fotowoltaika dla rolnika, dzięki obecności kilku systemów wsparcia, jest bardzo ciekawym pomysłem na ekologiczne unowocześnienie procesów produkcyjnych.

Wsparcie inwestycyjne instalacji fotowoltaicznych dla rolników
Podstawową ulgą dla rolnika jest możliwość odliczenia 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego, obejmującego użytki rolne oraz grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Ulga ta jest przyznawana po zakończeniu inwestycji. Jeśli nie zostanie wykorzystana jednorazowo, może zostać rozłożona na okres do 15 lat, a także może również być odziedziczona przez następców inwestora.

Rolnik posiadający własną działalność gospodarczą, płacący podatek VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego podczas montażu fotowoltaiki. Oznacza to wprost niższe koszty inwestycyjne – które bardzo często stanowią ograniczenie, zniechęcające do instalacji paneli.

Dodatkowo, warto również śledzić aktualne programy rozwojowe prowadzone przez instytucje tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chęć montażu instalacji fotowoltaicznej lub fakt jej posiadania może być dodatkową zaletą aplikacji o wsparcie finansowe na unowocześnianie procesu produkcji rolnej.

Fotowoltaika dla rolników

Fotowoltaika dla rolnika to większa niezależność energetyczna
Mówiąc o zaletach instalacji fotowoltaicznych dla rolników warto rozpocząć od aspektów finansowych. Montaż paneli przekłada się na realne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Im większa będzie instalacja, tym niższy jednostkowy koszt produkcji prądu. Dodatkowo, sieć elektroenergetyczna może pełnić tutaj rolę magazynu, który tak jak pisaliśmy w artykule “Czy fotowoltaika się opłaca?” rozliczany jest w barterze w okresie rocznym. W przypadku instalacji do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Dla większych mikroinstalacji współczynnik wynosi 1:0,7.

Dodatkowym plusem, obok oczywistych aspektów finansowych, są kwestie ekologii. Dzięki fotowoltaice dla rolników możesz zredukować swój negatywny wpływ na środowisko, co w tej branży ma duże znaczenie.

Podsumowując – rozważ montaż paneli fotowoltaicznych!
W przypadku gospodarstw rolnych, płacących rachunki za prąd rzędu nawet kilku tysięcy złotych za miesiąc okres zwrotu montażu instalacji fotowoltaicznej jest krótki i może wynosić ok. 4-5 lat. Po tym czasie inwestor obserwuje realne oszczędności, które w dobie wzrostu cen energii elektrycznej będą coraz większe.

Decydując się na modernizację budynków gospodarczych, warto rozważyć instalację fotowoltaiczną. Pozwoli ona w efektywny sposób zagospodarować duże połacie ich nieskomplikowanych dachów. Projekt i montaż najlepiej powierzyć profesjonalistom, którzy dobiorą najlepszy system, a także pomogą podjąć decyzję odnośnie finansowania inwestycji.

Telefon
Wiadomość