BAZA WIEDZY

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze

Wymagania skierowane do właścicieli nowych budynków coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne instalowanych w nich urządzeń. Koszty montażu nowoczesnych, emitujących do środowiska mniej zanieczyszczeń kotłów, pomp ciepła, węzłów cieplnych oraz wentylacji z rekuperacją nie są niskie. Dlatego też powstał szereg systemów wsparcia – w tym szeroko zakrojony program “Czyste Powietrze”. W kosztach kwalifikowanych tej inicjatywy przewidziano również montaż fotowoltaiki.

Czego dotyczy program “Czyste Powietrze”?
Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia w ramach “Czystego Powietrza” jest – dla istniejących budynków – wymiana urządzenia grzewczego na sprzęt spełniający wymagania programu. Najlepiej, by był to oczywiście efektywny węzeł lokalnej sieci ciepłowniczej. Jeśli nie jest to możliwe (ze względów technicznych lub ekonomicznych), instaluje się ekologiczne źródło ciepła. Może to być pompa ciepła klasy minimum A+, kocioł gazowy lub olejowy klasy A. Jeżeli sieć gazowa nie jest dostępna lub koszty podłączenia do niej są bardzo wysokie, możliwy jest również montaż kotła na paliwo stałe, spełniającego wymagania dyrektywy ekoprojektu (Ecodesign).

Nowy budynek może być wsparty w zakresie zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego założenia projektu (warunek konieczny), systemu wentylacji, kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. By został zakwalifikowany do programu, projekt musi spełniać wymagania Warunków Technicznych na 2021 rok.

W ramach programu “Czyste Powietrze”, oprócz instalacji nowego ogrzewania, zrealizować można szereg przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym:

  • docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
  • montaż wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwi,
  • montaż fotowoltaiki i kolektorów.

Dostępne formy wsparcia
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których naliczane jest wsparcie programu, to 53 tys. zł. Istnieje również próg minimalny – 7 tys. zł. Na stronach projektu znaleźć można również zestawienie kosztów jednostkowych, czyli maksymalnych kosztów pojedynczego elementu inwestycji (np. węzła cieplnego, pompy ciepła czy kotła).

W ramach programu “Czyste Powietrze” dofinansowanie może zostać udzielone w dwóch formach: bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Procent kosztów kwalifikowanych, który może zostać objęty dotacją, zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę. Przykładowo – jeśli w gospodarstwie domowym inwestora dochód nie przekracza 600 zł na osobę, aż 90% kosztów kwalifikowanych może zostać objętych dotacją. Jeśli natomiast przekracza 1600 zł na osobę, dotacja to maksimum 30% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji pomniejszana jest również dla osób, które mogą skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej. 

Fotowoltaika – dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”
W przypadku instalacji fotowoltaicznej (a także kolektorów słonecznych) program “Czyste Powietrze” przewiduje wsparcie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, ale jedynie na zasadzie preferencyjnej pożyczki. Jej oprocentowanie zmienne może wynosić nie więcej niż WIBOR 12M plus 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2%. Wysokość ustalana jest w cyklu rocznym. Spłacona powinna zostać w ciągu 15 lat. Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w czasie 30 miesięcy od złożenia wniosku.

Jakie elementy instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane?
W zakres kosztów kwalifikowanych w programie “Czyste Powietrze” wchodzą nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również szereg podzespołów niezbędnych do działania instalacji, jak np.:

  • inwerter,
  • liczniki energii,
  • koszty montażu.

Tak jak w przypadku innych urządzeń, również elementy instalacji fotowoltaicznej powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość. Niezbędny będzie certyfikat zgodności z normą dotyczącą określonego typu panelu:

PN-EN 61215 – dla modułów z krzemu krystalicznego,
PN-EN 61646 – dla modułów cienkowarstwowych.
Należy również zwrócić uwagę, by data wydania dokumentu nie była wcześniejsza niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

Inwerter powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438.

W przypadku fotowoltaiki w programie “Czyste Powietrze” maksymalny koszt jednostkowy inwestycji objęty wsparciem może wynosić 30 tys. zł. Wyznaczony został również jednostkowy koszt kwalifikowany za 1 kWp – jest to maksymalnie 6 tys. zł.

Fotowoltaika a Czyste Powietrze – czy warto?
Główny cel programu “Czyste Powietrze” to redukcja emisji zanieczyszczeń przez właścicieli domów jednorodzinnych. Jego podstawą jest więc wymiana urządzeń grzewczych, a także docieplanie budynków. Jeśli decydujesz się na tak poważną inwestycję lub budujesz nowy, zgodny z Warunkami Technicznymi na rok 2021 budynek, możesz również zainteresować się montażem fotowoltaiki w ramach wspomnianego wsparcia.

Telefon
Wiadomość