BAZA WIEDZY

Mój Prąd – dofinansowanie do fotowoltaiki

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej to kosztowna inwestycja, która z czasem się zwróci. Jednak nie każdy budżet domowy pozwala na tak duży jednorazowy wydatek. Na szczęście, w ramach wspierania inicjatyw mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, władze oferują szereg systemów wsparcia. Jednym z nich jest ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska program “Mój Prąd”. 

Jakie dofinansowanie otrzymam w ramach programu “Mój Prąd”?
“Mój Prąd” to inicjatywa skierowana do osób prywatnych (nie firm) posiadających mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2 – 10 kWp. Beneficjenci programu rządowego mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie do 50% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji oraz licznikiem dwukierunkowym. Pomoc dotyczy inwestycji zakończonych – działających, podłączonych do sieci energetycznej w ramach umowy z dystrybutorem. Wsparcie nie może przekroczyć 5 000 zł. Dodatkowo – właściciel instalacji powinien spodziewać się kontroli jej działania, gdyż oświadcza, że ma zamiar z niej korzystać przez minimum 3 lata.

Ograniczenia programu “Mój prąd”
Górna granica pieniężna to nie jedyne ograniczenie, które nałożył ustawodawca. Przede wszystkim zainstalowane komponenty muszą być nowe – nie starsze niż 2 lata w momencie montażu. Projekty, których celem jest rozbudowa istniejącej elektrowni, zostaną odrzucone. Wsparcie dotyczy kosztów poniesionych po ogłoszeniu programu, czyli 23 lipca 2019 r.

Decydując się na pozyskanie dofinansowania w ramach programu “Mój Prąd”, należy być świadomym, iż wiąże się to z rezygnacją z innych źródeł wsparcia, takich jak np. program “Czyste Powietrze”. Każda inna pomoc finansowa spowoduje odrzucenie wniosku.

Wniosek o wsparcie
Chcąc pozyskać dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd”, należy wypełnić wniosek dostępny m.in. na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– dysponenta środków. Znaleźć tam można również aktualną dokumentację projektu i wzory innych formularzy. Dokument składamy osobiście lub listownie. Możliwa jest również aplikacja poprzez serwis gov.pl.

Wniosek to nie jedyny dokument, który należy przygotować.

Niezbędne będą również:

  • faktura za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • potwierdzenie jej zapłaty,
  • jeśli instalacja została zainstalowana samodzielnie przez inwestora, niezbędne będzie wypełnienie i załączenie stosownego oświadczenia,
  • potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego,
  • dane (numer) umowy z dystrybutorem energii.

Pierwszy nabór wniosków kończy się 20 grudnia 2019 roku lub w momencie wyczerpania założonych środków. Kolejny planowany jest na początku roku 2020. Zakończenie realizacji programu “Mój Prąd” przewidziano na rok 2025.

“Mój prąd” – czy warto?
Zdecydowanie ten program priorytetowy jest jedną z godnych uwagi form wsparcia dla inwestorów prywatnych, chcących zainstalować na swoim domu instalację fotowoltaiczną. Należy jednak pamiętać, że nie jest jedyny. Dlatego też warto przeanalizować wszystkie dostępny możliwości i wybrać tę najlepszą. Może się bowiem okazać, że ograniczenia programu, czyli blokada innych form wsparcia, spowodują, że stracimy szansę na większe dofinansowanie lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Jeśli rozważasz zakup instalacji PV, jej projekt i montaż warto powierzyć ekspertom. Skorzystaj z możliwości kontaktu z nami, wypełniając formularz dostępny na stronie fotowoltaika dla domu. Chętnie udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące tej złożonej inwestycji.

Telefon
Wiadomość