DOTACJE DO OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH

DOTACJE

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?

Dotacje do ogniw fotowoltaicznych to numer jeden dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze słońca. Od 23 lipca 2019 roku istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5000 zł z Programu Priorytetowego “Mój Prąd”. Chociaż zakup paneli fotowoltaicznych nadal wiąże się z niemałym nakładam finansowym, to jednak dzięki dotacji staje się on bardziej atrakcyjny. Dlatego też coraz więcej osób może pozwolić sobie na korzystanie z zielonej energii, a wraz z dotacją taka inwestycja w fotowoltaikę zwraca się już w przeciągu kilku lat. Gdzie zatem szukać dofinansowania na fotowoltaikę?

DOTACJE

MY POZYSKAMY ŚRODKI ZA CIEBIE ORAZ WYKONAMY:

 • projekt instalacji fotowoltaicznej
 • dostawę
 • montaż
 • podłączenie
 • uruchomienie
 • przekazanie do eksploatacji
 • serwis gwarancyjny
 • serwis pogwarancyjny

DOTACJE

ZIELONA ENERGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Obecnie instalacje fotowoltaiczne są znacznie tańsze, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Postęp technologiczny i dynamiczny rozwój fotowoltaiki oraz jej coraz większa powszechność sprawiają, że na panele fotowoltaiczne mogą pozwolić sobie nawet właściciele gospodarstw domowych. Wraz z dotacjami na fotowoltaikę 2019 można liczyć na jeszcze większą redukcję kosztów. W Polsce niestety nadal fotowoltaika nie cieszy się aż tak dużą popularnością, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie aż 20% energii pozyskiwanej jest z alternatywnych źródeł. W związku z tym Unia Europejska zaleciła, aby w Polsce zwiększył się udział zielonej energii w ogólnym bilansie energetycznym do co najmniej 15%. Nic wiec dziwnego, że organizowanych jest coraz więcej rożnego typu kampanii, których celem jest zachęcenie polskich obywateli do korzystania z alternatywnych źródeł energii, w tym energii słonecznej. Cały czas dostępne są wolne środki, przeznaczone na dofinansowanie systemów fotowoltaicznych. W przypadku instalacji fotowoltaicznych jest w Polsce tak, że ich efektywność uzależniona jest od stopnia nasłonecznienia. W związku z tym należy najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście opłaca się zainwestować we fotowoltaikę w danym miejscu zamieszkania. Znaczenie ma tutaj stopień nasłonecznienia w zależności od danej pory roku.

NIŻSZE RACHUNKI

MÓJ PRĄD – PROGRAM DOFINANSOWANIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Szczegóły programu 

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej; Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW; Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania; Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

INSTALACJA

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA FOTOWOLTAIKĘ?

Z całą pewnością jest wiele powodów, dla których warto zainstalować system fotowoltaiczny. Do korzyści zaliczyć można miedzy innymi:

 

 • możliwość produkowania energii elektrycznej za darmo ochrona środowiska
 • zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery wygoda
 • instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa
 • duży komfort użytkowania i bezawaryjność przez okres 30 lat
 • wzrost wartości nieruchomości
 • możliwość odsprzedania nadwyżki prądu do sieci
 • możliwość magazynowania wydrukowanej energii elektrycznej
Telefon
Wiadomość