BAZA WIEDZY

Po ilu latach zwraca się fotowoltaika?

Jak długo będziesz czekać na zwrot z inwestycji?

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne. Jest to jedna z najbardziej popularnych form obniżenia rachunków za energię i ogrzewanie, ale też i inwestycja. Obecnie skorzystać można z licznych programów dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych, takich jak Czyste Powietrze czy nadchodzący Mój Prąd. Dotacje rządowe znacznie obniżają koszty początkowe naszej inwestycji. Nadal rodzi się jednak pytanie – ile lat trzeba czekać, aż fotowoltaika się zwróci?

Po jakim czasie zwraca się fotowoltaika?

Czas zwrotu inwestycji w przypadku instalacji systemu fotowoltaicznego może się różnić w zależności od wielu czynników. Na okres zwrotu wpływ ma m.in. lokalizacja geograficzna, wielkość instalacji, koszty zakupu i instalacji paneli, oraz ceny energii elektrycznej.

Przewidywany średni czas zwrotu z fotowoltaiki w Polsce wynosi ok. 3,5 lat. W zależności od wielkości instalacji możemy spodziewać się dłuższego okresu zwrotu do maksymalnie 5 lat. Związane jest to z nadchodzącą zmianą cen za energię. Obecnie ceny kształtują się na poziomie ok. 0,95 zł za kWh. W przypadku nowych stawek cena ta może sięgnąć nawet 1.95 zł za kWh – to kwota podwojona w skali miesiąca. Pełne uwolnienie cen prądu spowoduje skrócenie okresu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

Warto jednak zauważyć, że cena instalacji fotowoltaicznej stale maleje, co wpływa na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

Dotacje rządowe – jak skraca się czas zwrotu z fotowoltaiki?

Zaskoczeniem nie jest fakt, że kluczowe znaczenie na to, po jakim czasie zwraca się fotowoltaika mają wsparcia finansowe. Rządowe bezzwrotne dofinansowania skutecznie skracają okres zwrotu. Pomniejszają one początkowe koszty inwestycji nawet o 50% kosztu instalacji.

Dodatkowo, w przypadku termomodernizacji budynku, skorzystać można z ulgi termomodernizacyjnej, która obejmuje refundację części kosztów związanych z termoizolacją budynku i zwiększeniem efektywności energetycznej.

Konkretny wpływ dotacji na czas zwrotu inwestycji może się różnić, w zależności od indywidualnych warunków np. parametrów instalacji fotowoltaicznej. W Polsce, dzięki dotacjom, okres oczekiwania na zwrot za panele fotowoltaiczne można skrócić nawet o kilka lat.

Jakiej kwoty zwrotu za panele fotowoltaiczne można oczekiwać?

Oszczędności zależą od zmieniających się cen energii, a także od ilości prądu, który instalacja jest w stanie wyprodukować. Znaczące oszczędności zauważymy natychmiast na rachunkach za energię.

Tak jak wspominaliśmy, czas zwrotu kosztów instalacji fotowoltaicznej zwykle waha się od 3,5 do 5 lat. Po zwrocie początkowej inwestycji, każdy kolejny rok eksploatacji systemu przynosi czysty zysk z oszczędności. Należy pamiętać, że gwarantowana żywotność paneli fotowoltaicznych wynosi obecnieok. 25 lat, chociaż wiele z nich funkcjonuje efektywnie jeszcze dłużej. Oznacza to, że oczekuje na nas nawet 20 lat zwrotu w postaci oszczędności.

Po jakim czasie zwróci się fotowoltaika – przykład dla domu jednorodzinnego

W Polsce obowiązuje system net-billingu (rozliczania netto), który zastąpił wcześniejszy system opustów za nadwyżki energii. Pozwala on na sprzedaż wyprodukowanej, a niezużytej energii elektrycznej do sieci po określonej cenie. To wpływa na kalkulacje zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

Załóżmy, że cena sprzedaży wyprodukowanej energii wynosi około 70% ceny zakupu z sieci. Koszt wraz z montażem instalacji wyniesie ok. 15 tysięcy złotych i otrzymaliśmy na nią 5 tysięcy złotych dotacji. Jeśli początkowy koszt instalacji po odliczeniu dotacji wynosi 10,000 zł, to na zwrot z inwestycji poczekamy około 4 lat.

Biorąc pod uwagę, że fotowoltaika ma żywotność około 25-30 lat, możemy obliczyć oszczędności dla 20 lat po zwrocie inwestycji. Załóżmy, że instalacja jest w pełni opłacona po 4 latach:

l  Roczne oszczędności z konsumpcji własnej energii:  3000 kWh * 1,95 zł/kWh = 5850 zł rocznie

l  Całkowite oszczędności po 20 latach: 5850 zł/rok * 20 lat = 117,000 zł

Czy fotowoltaika opłaca się w 2024 roku?

Inwestycja w fotowoltaikę przynosi znaczące oszczędności finansowe i przyspiesza osiągnięcie niezależności energetycznej. Krótki okres zwrotu ok. 3,5 lat i rządowe dotacje dodatkowo poprawiają atrakcyjność takich inwestycji. Dzięki stale rosnącym cenom energii, oszczędności generowane przez fotowoltaikę będą prawdopodobnie tylko rosły.

Telefon
Wiadomość