KOMUNIKAT

Krajowego Projektu Energetycznego

Drodzy Klienci, Partnerzy oraz Wszyscy Zainteresowani,

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące naszej współpracy z firmą Agro Farms sp. z o.o. oraz innymi podmiotami, Krajowy Projekt Energetyczny pragnie dostarczyć pełny i przejrzysty obraz tej sytuacji. W naszych działaniach zachowujemy transparentność oraz jasno określamy naszą rolę i zakres odpowiedzialności w projektach, które realizujemy.

Przebieg Współpracy:
W 2022 roku i części 2023, współpracowaliśmy ze spółką Agro Farms. Kiedy od naszych klientów zaczęły do nas docierać, pierwsze sygnały o nieprawidłościach w działaniu Agro Farms i grupy z Brodnicy, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie śledztwa przy pomocy profesjonalnego biura detektywistycznego. Nasze wspólne śledztwo wykazało, że Agro Farms sp. z o.o. tylko w 2023 roku nawiązała współpracę z różnymi podmiotami, takimi jak Agro Farms JDG, 4ECO, Green JDG Irena Laps, Velectro Częstochowa, z głównym skupieniem działalności w rejonie Brodnicy. Krajowy Projekt Energetyczny, kierując się odpowiedzialnością społeczną i etyczną, podjął decyzję o zakończeniu wszelkiej współpracy z podmiotami, które nie działają zgodnie z naszymi standardami.

Niezbędne Sprawdzenia:
Zachęcamy naszych klientów i partnerów do dokładnego sprawdzenia, z jaką firmą została zawarta umowa zakupu lub współpracy. Właściwa weryfikacja jest niezbędna do zrozumienia Państwa sytuacji prawnej i umożliwienia odpowiednich działań. Nasi specjaliści są gotowi dostarczyć wsparcie i udzielić wyjaśnień w tej kwestii.

Odpowiedzialność Krajowego Projektu Energetycznego:
Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że Krajowy Projekt Energetyczny jest odpowiedzialny wyłącznie za kilkaset projektów, które zostały nam bezpośrednio zlecone i mieszczą się w ramach naszej formalnej współpracy z Agro Farms sp. z o.o. Przy czym gwarantujemy że wszystkie te projekty są procedowane w naszym biurze projektowym KPE FARMS sp. z o.o. i na dzień dzisiejszy znajdują się na różnych etapach drogi administracyjnej, jaką należy przejść, aby móc realizować wielkopowierzchniowy projekt OZE. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów, nawet jeśli te podmioty nawiązywały współpracę z Agro Farms sp. z o.o.

Działania Naprawcze:
Aby ochronić nasze dobre imię i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia, podjęliśmy kroki mające na celu jasne zakomunikowanie naszej pozycji. Zwróciliśmy się do spółki Agro farms z wezwaniem do zaprzestania naruszeń oraz wprowadzania w błąd klientów i partnerów co do zakresu naszej odpowiedzialności. Kontakt z firmą Agro farms jest praktycznie niemożliwy.

Nasze Zaangażowanie:
Zobowiązujemy się do dalszego prowadzenia naszej działalności zgodnie z najwyższymi standardami etyczności, prawości oraz najlepszych praktyk biznesowych. Krajowy Projekt Energetyczny jest w pełni zaangażowany w realizację projektów fotowoltaicznych i rozwój zielonej energii w Polsce a praktyki stosowane przez nieuczciwie podmioty nie posiadające żadnego zaplecza dewelopowania wielkopowierzchniowych projektow OZE muszą się natychmiast zakończyć. Działania firm których nadrzędnym celem jest dosprzedaż produktu do umowy dzierżawy która nie ma żadnego prawa bytu muszą się natychmiast zakończyć. My jako KPE dokładamy wszelkich starań by tak się stało. Podjęliśmy, wraz z naszym działem prawnym kroki mające na celu wykluczenie nieuczciwych praktyk stosowanych przez zespół bezpośrednio związany z Brodnicą.

Kontakt:
Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji. Jesteśmy tutaj, by pomóc i odpowiedzieć na Państwa pytania – zapraszamy w godz. 9.00-17.00, Mateusz Tomczak: 530 465 564, e-mail: tomczak.mateusz.kpe@gmail.com.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Krajowego Projektu Energetycznego

Telefon
Wiadomość